Duurzaam en verantwoord

Wij zetten ons in voor kennisoverdracht door middel van vrijwilligerswerk en stages in minder ontwikkelde landen. Naast de onderneming Pure Volunteer is stichting PURE! Foundation opgericht. Op aanvulling op het goede werk van onze deelnemers  richt Pure Foundation zich op het financieel ondersteunen van projecten in Azië. Duurzaam en verantwoord vrijwilligerswerk staat bij ons voorop!

Wij zijn dan ook uitgeroepen door De Volkskrant en Universiteit Wageningen tot één van de tien meest verantwoorde aanbieders van vrijwilligerswerk wereldwijd.

Bevorderen zelfredzaamheid

Pure Volunteer bevordert zelfredzaamheid door direct betrokken te zijn bij kleinschalige projecten in Azië. Onze deelnemers en lokale coördinatoren zetten zich in bij deze projecten om kennis over te dragen aan de projecteigenaren, leraren en andere verzorgers. Het langer termijn doel is bij alle projecten dat zelfstandigheid en zelfredzaamheid voorop staat. Wij zien bij veel projecten dan ook een afnemende behoefte aan het aantal vrijwilligers per maand na verloop van tijd.

Bewustzijn creëren

Pure Volunteer richt zich op het creëren van bewustzijn over verantwoord vrijwilligerswerk onder de doelgroep in Nederland door middel van het verzorgen van gastlessen op Hogescholen en presentaties aan de doelgroep. Eigenaar Janne Wijbrandi heeft daarnaast ook jaren in het bestuur van landelijke vereniging Volunteer Correct Nederland gezeten. Samen met oud-vrijwilligers zetten wij ons in om verantwoord vrijwilligerswerk te promoten en om gedegen richtlijnen na te leven.

Regio Azië

Pure Volunteer gelooft in specialisatie en kleinschaligheid. Daarom specialiseren we ons op één werelddeel: Azië. De lokale behoeftes kunnen per regio erg verschillen. Wij kiezen er bewust voor om ons te richten op Azië en zorgt er zo voor dat we ons uitgebreid kunnen verdiepen in deze regio. Zo zorgen we voor een afgestemd en kwalitatief hoogstaand en verantwoord vrijwilligersprogramma.

Kleinschalig & persoonlijk

Kleinschaligheid is een ander belangrijk speerpunt van Pure Volunteer. De organisatie bestaat uit vaste gezichten en de stichting een bestuur van vijf leden. Persoonlijk contact en betrokkenheid met onze deelnemers zijn voor Pure ontzettend belangrijk. Wij vinden het belangrijk om je te leren kennen voordat je weg gaat, zodat we je zo goed mogelijk kunnen matchen aan een opdracht die bij jou past. Inmiddels bestaan we al meer dan 12 jaar en hebben we dus jarenlange ervaring. Hierdoor zijn wij erg persoonlijk betrokken bij zowel onze vrijwilligers als partnerprojecten en kunnen we ervoor zorgen dat onze vrijwilligers het beste tot hun recht komen.

Voorbereiding vóóraf & begeleiding

We hechten veel waarde aan de voorbereiding vóórdat je vertrekt. Op deze manier ga je bewuster op reis. Zo zorgen we ervoor dat je goed voorbereid op reis gaat en voorzien je van nodige praktische informatie en hoe je om kan gaan met culturele verschillen. Je deelt mee aan onze eigen voorbereidingsmiddag die centraal in Nederland wordt gegeven. Juist doordat wij deze zélf geven (door Janne, als ervaren en gecertificeerde coach) kunnen we juist alles vertellen wat je te wachten staat en hoe het bij onze projecten gaat. Dit zien wij als meerwaarde. Bovendien ervaren deelnemers dit als erg leuke dag en ontmoet je andere deelnemers die hetzelfde avontuur aangaan!

In het land zelf word je begeleid door onze lokale partnerorganisatie. Zij geven je bij aankomst een introductie en zijn er voor je als je het nodig hebt. Ook houden wij gedurende de tijd dat je in het buitenland zit contact met je en kun je altijd bij ons terecht mocht dit nodig zijn.

Tijdens je voorbereiding op de voorbereidingsmiddag ontvang je van ons gratis het super toffe handboek die we in samenwerking met Reverse Culture Shock hebben ontwikkeld. Dit handboek staat vol met bewustwordingsvragen voor tijdens je reis. Het geeft handvaten en goede tips voor je internationale ervaring in het buitenland. Het is compact, hip en met een rood elastiekje, zodat je al je dingen van ‘onderweg’ erin kan bewaren als een logboekje kan gebruiken. Dit logboek levert zeker een bijdrage aan waar wij voor staan: een reis naar zelfontplooiing!

Branchevereniging Volunteer Correct

Go Pure is lid van de landelijke vereniging Volunteer Correct.  De missie van vereniging Volunteer Correct is het verbeteren van het internationaal vrijwilligerswerk en staat voor eerlijk, duurzaam en verantwoord internationaal vrijwilligerswerk.

In 2017 scoorden wij als onderneming al 100% op de transparantie index. In 2019-2020 zijn kwaliteitsrichtlijnen opgesteld, waaraan wij als organisatie voldoen en daarmee als aanbevolen organisatie worden bevonden en dit keurmerk op onze website mogen plaatsen. Wij van Go Pure zijn ontzettend blij met de oprichting van Volunteer Correct en trots dat we een aangesloten organisaties zijn.

Welke internationale richtlijnen volgen wij?

Pure Volunteer werkt volgens verschillende internationale richtlijnen met betrekking tot vrijwilligerswerk met kinderen, zoals ‘the 10 steps to a child safe organisation’, de richtlijnen van ECPAT en de richtlijnen van het Better Care Network. Zo zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers een positieve en versterkende bijdrage leveren aan hun project.

Naar aanleiding van de genoemde richtlijnen heeft Pure Volunteer een aantal stelregels die altijd worden gehandhaafd:

  • Pure Volunteer werkt per definitie niet met weeshuizen, op geen enkele bestemming. We werken enkel met scholen, buurthuizen en drop-in centra.
  • Vrijwilligers zijn verplicht om een VOG in te leveren voor vertrek. Deze kunnen wij als organisatie gratis voor je aanvragen indien je in bezit bent van DigiD. Samen met twee referenties van (ex-) werkgevers/leerplekken waarin de werkervaring (met kinderen) wordt toegelicht.
  • De vrijwilliger wordt nooit in de primair verzorgende rol ingezet, deze rol wordt altijd door lokaal personeel ingevuld om zo de continuïteit voor de kinderen te kunnen waarborgen. Als een vrijwilliger vertrekt, komt de continuïteit van het project dus nooit in gevaar.
  • Pure Volunteer streeft ernaar om alle vrijwilligers in te zetten in een assisterende en aanvullende rol. De taak van de vrijwilliger is om het lokale personeel bij te staan en te assisteren in het verbeteren van hun werkzaamheden. Echter is dit niet op alle projecten mogelijk en zijn er ook projecten die expliciet ervoor kiezen om vrijwilligers zelf workshops en lessen te laten organiseren en geven.
  • Pure Volunteer heeft als uitgangspunt dat we de zelfredzaamheid van het lokale personeel willen versterken. Om dit effect zo groot mogelijk te maken, stimuleren wij dat vrijwilligers zo lang mogelijk op een project zitten, waarbij we een minimum van vier weken hanteren, in Cambodja is dit 8 weken, maar hoe langer hoe beter.
  • Als de kennisoverdracht van deelnemers uiteindelijk leidt tot een afname in de behoefte van vrijwilligers bij een project, dan zien we dit als een positieve ontwikkeling.
  • Bij het succesvol afronden van de selectieprocedure, gaat de vrijwilliger akkoord met de gedragscode van Go Pure, waarin rekening wordt gehouden met de lokale bevolking, cultureel erfgoed en het milieu. Zij moeten deze gedragscode ondertekenen voor aanvang van hun project.
  • Voordat een vrijwilliger kan deelnemen aan een project, verwachten wij dat de vrijwilliger de Child_protection_Policy ondertekent voor bepaalde bestemmingen.

We kunnen ons goed voorstellen dat je wilt weten hoe we, naast de bovengenoemde stelregels, zorg dragen voor verantwoord vrijwilligerswerk. Daarom hebben we hieronder een aantal vragen beantwoord. Heb je nog meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@purevolunteer.nl.

Child Protection Policy
Pure Volunteer beschermt kinderen in Cambodja, Indonesië, Sri Lanka, Nepal en Thailand tegen kindermishandeling. De kinderen die leven en naar school gaan binnen de Pure Volunteer partner projecten zijn veelal van zeer arme afkomst, ze hebben te weinig eten en vaak geen goede hygiëne en huisvesting. Deze groep kinderen is een makkelijk doelwit voor emotionele en seksuele mishandeling van binnen- of van buitenaf. Pure Volunteer is genoodzaakt om alle verdachte handelingen te rapporteren en over te dragen aan de lokale en internationale politie. Pure Volunteer hanteert een “zero tolerance” beleid, ook tegenover haar partner projecten.

Hoe selecteert Pure Volunteer de projecten?

De projecten die Pure Volunteer ondersteunt zijn opgezet vanuit een bestaande behoefte binnen een lokale gemeenschap op de bestemming (een behoefte aan (extra) onderwijs, vakopleidingen of gespecialiseerd advies).

Pure Volunteer werkt altijd met lokale partnerorganisaties die inzicht hebben in de lokale behoeftes. Daarnaast zorgen we dat we zelf op de aangeboden bestemmingen zijn geweest om de projecten die we willen steunen te zien en onderzoeken, de lokale coördinatoren te ontmoeten en de accommodaties voor de vrijwilligers te bezichtigen. Dit doen we allemaal voordat we een project opnemen in ons aanbod.

De lokale partnerorganisaties monitoren de projecten en bewaken de kwaliteit van de projecten en de geschiktheid om er vrijwilligers te plaatsen. Pure Volunteer monitort ook het aantal vrijwilligers dat tegelijk werkzaam kan zijn op een project. Een project moet duidelijk aangeven waar ze de vrijwilligers voor nodig hebben en op de meeste projecten resulteert dit in een behoefte van niet meer van vier vrijwilligers tegelijk. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor stagiaires, waarmee het project vaak voor langere termijn profiteert van de inzet (meestal 12 weken of langer). Of voor afstudeeropdrachten en gespecialiseerde vrijwilligers die een specifieke opdracht kunnen uitvoeren.

Pure Volunteer gelooft in het opzetten van langdurige relaties met partnerorganisaties. Zo werken we in Cambodja al meer dan twaalf jaar met dezelfde partijen. Bali en Thailand zijn sinds 2011 onderdeel van ons aanbod en daar werken we ook vanaf het begin met dezelfde partijen. Sri Lanka zit sinds 2014 in ons aanbod. Sinds 2016 werken we met Nepal samen. In januari 2017 is het eiland Sumatra toegevoegd bij onze bestemmingen.

Hoe zorgen we voor een verantwoorde werving en selectie van nieuwe vrijwilligers?

Pure Volunteer besteedt veel tijd en aandacht aan het selecteren en plaatsen van vrijwilligers op de verschillende projecten. We streven altijd naar een win-win situatie voor zowel het project als de deelnemer. We zorgen ervoor dat de juiste vrijwilliger met de juiste kennis en ervaring wordt geplaatst op het juiste project.

We zorgen dat een persoonlijke kennismaking ook altijd onderdeel is van de aanmeldingsprocedure, naast de verplichte VOG en de twee referenties. Op basis daarvan maken we een inschatting welk project het meest geschikt zou zijn. We adverteren bewust niet met namen van projecten omdat vrijwilligers niet zelf een project kunnen kiezen. Vrijwilligers kunnen in de aanmelding hun wensen en behoeften met betrekking tot het type project (bijvoorbeeld educatie, sociaal maatschappelijk adviserend, medisch adviserend, artistiek of communicatie/marketing) aangeven. Daarnaast kunnen ze ook een eventuele voorkeur voor de leeftijd van studenten aangeven, maar het is uiteindelijk het project die beslist samen met de lokale partner overlegd of zij een vrijwilliger wel of niet aan boord kunnen hebben.

Het profiel van de vrijwilliger wordt daarom, voor definitieve plaatsing, voorgelegd aan de lokale partner in kwestie. De projecten hebben ook altijd inspraak bij het wel of niet accepteren van vrijwilligers op hun programma’s. Er wordt afgestemd waar behoefte aan is en Pure Voluneer matcht vrijwilligers en stagiaires aan de projecten.

Je bent geplaatst bij een project, wat kun je daarna van ons verwachten?

Voordat je als vrijwilliger vertrekt naar een project, woon je nog een voorbereidingsdag bij in Nederland. Deze dag staat in het teken van wonen en werken in een ontwikkelingsland, culturele verschillen, omgaan met een cultuurshock, do’s en don’ts op de plaats van bestemming en de voorbereidingen die je moet treffen voor vertrek. Op de voorbereidingsdag ontvangen vrijwilligers ook een reispakket met een vrijwilligershandboek en een didactische map met informatie en tips over de manier van lesgeven in Azië.

De tijd vlak voor vertrek is vaak erg spannend en deelnemers hebben vaak nog heel veel vragen. Daarom onderhouden we intensief contact met alle vertrekkende deelnemers via e-mail en telefoon. De medewerkers van Pure Volunteer hebben, net als de bestuursleden, vrijwel allemaal zelf ervaring met reizen in Azië en zijn dus zeer goed in staat om de meeste vragen en/of zorgen van vrijwilligers te beantwoorden. Het beleid van Pure Volunteer is dat alle e-mails binnen 2/3 werkdagen worden beantwoord.

Hoe zorgen we voor een verantwoorde begeleiding van onze vrijwilligers?

Op iedere bestemming werken wij met een lokale partnerorganisatie die de projectplaatsing, begeleiding en accommodatie voor de vrijwilligers verzorgd. We werken al jaren samen en hebben goede en nauwe banden met onze parters. De lokale coördinatoren spreken Nederlands of goed Engels en fungeren als een 24 uur contactpersoon voor de vrijwilligers. Wij hebben wekelijks contact met alle coördinatoren, waardoor we ook altijd op de hoogte zijn van wat er speelt en hoe met het onze vrijwilligers gaat. Regelmatig bezoeken we onze projecten, zodat we onze plekken goed kennen en checken op kwaliteit.

Weer thuis, en dan?

Onze deelnemers komen naar huis met een schat aan informatie over het project, het land en het doen van werken in buitenland. Eenmaal weer thuis moet je vaak weer ‘terug’ wennen. Je gaat je ervaring verwerken. Dit kost tijd en ieder mens is hierin anders. Evalueren vinden wij belangrijk en ronden wij af met een persoonlijk gesprek. Deelnemers ontvangen een certificaat voor hun inzet op onze partnerproject.

Iedere deelnemer ontvangt een evaluatieformulier waarmee ze feedback en nuttige tips kunnen geven. Ook doen we een evaluatie met het partnerproject. Deze informatie gebruiken we om onze eigen begeleiding constant te kunnen verbeteren en om ook te zorgen dat de projecten altijd in lijn blijven met de internationale richtlijnen die Pure Volunteer volgt.

Daarnaast heb je veel aan ons logboek die we in samenwerking met Reverse Culture Shock hebben ontwikkeld. Om meer bewustzijn te creëren en om handvaten/informatie te geven juist ook als je terugkomt en weer terug moet wennen. Juist ook weer als je terugkomt en hoe je je ervaring kan verwoorden op je CV. Elke deelnemer ontvang dit toffe handhoek gratis bij de voorbereidingsmiddag!

Deelnemers kunnen ook na vertrek een bijdrage blijven leveren als ze dat willen. Fondsenwerving is belangrijk voor de projecten. De vrijwilliger heeft nooit de eindbeslissing over zijn of haar sponsorgelden. In samenwerking met Pure Foundation en het project wordt naar behoefte bepaald hoe de sponsoring in te zetten.


Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws, reisverhalen en meer!